תקנון האתר

בעמוד זה תוכלו לקבל מידע אודות תקנון האתר

הנפקת רישיון חדש לקאנביס רפואי

תקנון השימוש באתר הנ”ל נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות, אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

כללי

אתר האינטרנט "www.medicway.com" (להלן “האתר” ו/או “מדיקוואי“)
המופעל באמצעות חברת אסטרטג טכנולוגיות בע"מ ח.פ. 514729938 ,

שכתובתה ברחוב הבונים 1, רמת גן. (להלן “החברה“).
האתר הינו חנות לרכישת מוצרים מקוונת, וסיוע למטופלים במתן מידע וליווי להנפקת רישיון ו/או חידוש ו/או הגדלת רישיון נוכחי. הרכישה באמצעות האתר כפופה לאישור התנאים המפורטים להלן,
במעמד הרכישה הרוכש מאשר כי הוא מבין את התקנון ואת העובדה כי התקנון מהווה חוזה מחייב בינו לבין החברה בכל רכישה ורכישה וכן בכל עניין אחר בדבר שימוש באתר. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש באתר מעת לעת וללא כל התראה מראש.

הקנייה באתר הינה מעל גיל 18 בלבד.
במעמד הקנייה על הרוכש להצהיר כי גילו 18 ומעלה. בתקנון זה מובאים תנאים מגוונים לגבי הזמנות, רכישות, ביטולים, התניות ו/או שילוח מוצרים ומועדים שיפורטו להלן.

האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות תמונות, גרפיקה, סרטונים, טקסטים (להלן- ה- “מידע”),
הינו קניינה הרוחני של החברה ושמורים לה כל הזכויות לגבי מידע זה,
ואין לעשות בהם כל שימוש ללא אישור בכתב מטעם החברה.

תקנון זה כפוף לחוקי מדינת ישראל והחוקים שלה יחולו על תקנון זה. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש/גולש ללא מתן התראה מוקדמת בגין פעולה זו או כל צורך בהנמקה בהקשר דנן.
בעל האתר רשאי להעביר את פרטי הרוכש לצד ג’ וכן ניתנת האפשרות לבעל האתר לעשות בו כל שימוש אחר, מלבד ביצוע ההזמנה באתר, וזאת ללא הסכמת הרוכש. ובנוסף לכך למטופלים אשר מבקשים ו/או קיבלו סיוע בקבלת רישיון לקנאביס רפואי, המצריך העברת פרטים רפואיים לצד ג’.

באתר יופיעו מעת לעת ולשיקולה הבלעדי של הנהלת האתר מידע ו/או תכנים ו/או כל פרט אחר לרבות מאמרים בין בקישור ישיר ו/או בין בהטעמת לינקים מאתרים צדדי ג’ וכיוצב’.

אין הנהלת האתר אחראית לתוכן המידע אשר מועלה ע”י צד ג’ ו/או לתגובות הגולשים ו/או המשתמשים באתר ו/או למדניות הפרטיות באתר האינטרנט אשר הגולש יועבר אליו ( ע”י הלינק) ו/או לתגובות אשר יעלו ככל שיעלו ע”י משתמשי האתר.
האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע שמוסרים גולשי האתר ולקוחות האתר.
כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן PCI, אולם במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו ו/או אם מידע זה אבד ו/או יגיע לצד שלישי אחר.
האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי תשלום הלקוחות הרשומים באתר אלא בכדי לאפשר את ביצוע הרכישה בהתאם להוראות התקנון ולכל דין. בכל מקרה, פרטי האשראי לא נשמרים באתר.
החברה נוקטת אמצעי זהירות לשמור על סודיות המשתמשים, אולם במקרים בהם יעלה בידו של צד שלישי לקבל גישה לכל מידע אודות משתמשים, מוסכם בזאת כי לגולשים/משתמשים לא תהא כל תביעה כנגד האתר.

בכל מקרה בו תתגלה מחלוקת, סמכות השיפוטית הבלעדית והייחודית תהא לבתי המשפט במדינת ישראל במחוז תל אביב.


אופן הרכישה באתר

באתר ניתן לרכוש בצורה נוחה, קלה ובטוחה במגוון כרטיסי האשראי ובהם ישראכרט, ויזה, לאומי כארד. על מנת לבצע רכישה בכרטיס האשראי, הרוכש חייב להחזיק את כרטיס האשראי באופן חוקי עפ”י הרשאתו מהבנק, כאשר העסקה תתבצע רק לאחר אישור חברת האשראי.

הרוכש יבחר את המוצרים מהאתר וימלא את פרטיו האישיים לקבלת המשלוח – על הרוכש לוודא היטב כי מילא את פרטיו האישיים באופן מדויק, בהתאם לכתובתו, האתר לא אחראי על טעויות וחזרות של משלוחים בשל טעות בכתובת. באפשרות האתר לחייב את הרוכש במשלוח נוסף בעלות נוספת. משלוחים נוספים יחויבו ע”י הרוכש בכל מצב של החזרה ו\או החלפה ו\או תמורה כספית.


אין האתר ישלם דמי שילוח בכל מקרה שהוא.
מחירי המשלוחים המדויקים (במידה ויהיו) ייקבעו ע”י האתר וזאת בהתאם לשינוי מחירים. המחיר עבור משלוח יצוין מיד לפני קבלת סכום התשלום ע”י האתר ואינו כולל מע”מ. עלות המשלוח תשתנה מעיר לעיר ומעת לעת. האתר יוציא כנגד כל רכישה באתר חשבונית מס \ קבלה כנדרש עפ”י חוק וכן מסמך המפרט את תנאי העסקה – באם נדרש לרוכש טפסים נוספים יוכל לפנות לשירות הלקוחות דרך תיבת הדוא”ל ו/או דרך האתר. כחלק מתנאי הרכישה הרוכש מאשר לאתר לשלוח לכתובתו / מענו / דוא”ל תוכן שיווקי, ו/או כל מידע שבעל האתר (מדיקוואי) ירצו לשלוח. האתר מציג תמונות של המוצרים הנמכרים על ידו. התמונה הינה להמחשה בלבד. תיאור המוצר המוצג והמפורט באתר הינו הקובע בכל עניין ומקרה.


פרטים נוספים

באפשרות האתר לבטל רכישה שהתבצעה בשל כל אחת מן הסיבות הבאות: כוח עליון, טעות בתיאור הפריט, מלחמה, תקלות, שביתה, סגר כללי על המשק אשר ישבית את יכולת האספקה ו/או כל סיבה אחרת השמורה עם החברה פן אם מחשש שהלקוח לא יעמוד בהתחייבותו ופן אם מחשש אחר העומד לחברה וזו אינה מחויבת למסור אותו. כאשר כל ביטול שיתבצע ע”י החברה לא יחויב הלקוח בדמי ביטול. אלא אם הביטול נעשה בשל פעולה מכוונת / פעולת זדון של הלקוח אשר בגינה ביטלה החברה את ההזמנה. בכל שאלה ו/או בקשה ו/או בירור והתייעצות, ניתן לפנות אל האתר ולמלא טופס מתאים בעמוד יצירת קשר


מדיניות ביטולים

החברה מתחייבת לספק את השירות למטופלים באפשרויות הזמינות לה. כמו כן, במידה והתקבל אישור מהמטופל/ת לבצע שינוי כלשהו ברישיון , ו/או הגשת מסמכים להפקת רישיון חדש, אין באפשרות החברה לבצע החזר מכיוון שהמטופל/ת קיבלו שירות וגבו מזמן הנציגים והרופאים.
החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב ו/או היעדר אספקה מכל סיבה שהיא ו/או לכוח עליון אשר אירע.