הגשת מסמכים לרישיון חדש

בעמוד זה תוכלו להגיש מסמכים לקבלת רישיון רפואי חדש

קבלת רישיון לקאנביס רפואי

מסלול רישיון חדש

הגשת בקשה עבור רישיון לקאנביס רפואי
המסמכים הנחוצים לקבלת רישיון חדש:
 • צילום ת.ז של המטופל
 • סיכום מידע רפואי עדכני בו מצוינת האבחנה שעבורה מתבצע הטיפול בקאנביס
 • מכתב המלצה מרופא מומחה מהשלושה חודשים האחרונים
 • דוח ניפוק תרופות מה-24 חודשים האחרונים
 • צילום ת.ז של המשנע (במידה ורלוונטי)
 • חולים המטופלים ע”י פסיכאטר
  או מתחת לגיל 22
  נדרשים להביא מכתב אי מניעה
  לטיפול בקאנביס רפואי
  מהפסיכאטר מה- 3 חודשים האחרונים
 • במידת הצורך ידרשו מסמכים נוספים

טופס להגשת המסמכים

קבלת רישיון לקאנביס רפואי

מסלול רישיון חדש

הגשת בקשה עבור רישיון לקאנביס רפואי
המסמכים הנחוצים לקבלת רישיון חדש:
 • צילום ת.ז של המטופל
 • סיכום מידע רפואי עדכני מלא מרופא המשפחה,
  בו מצוינת האבחנה שעבורה מתבצע הטיפול בקאנביס
 • מכתב המלצה מרופא מומחה מהשלושה חודשים האחרונים
 • דוח ניפוק תרופות מה-24 חודשים האחרונים
 • צילום ת.ז של המשנע (במידה ורלוונטי)
 • חולים המטופלים ע”י פסיכאטר או מתחת לגיל 22
  נדרשים להביא מכתב אי מניעה לטיפול בקאנביס רפואי
  מפסיכאטר מה- 3 חודשים האחרונים
 • במידת הצורך ידרשו מסמכים נוספים

טופס להגשת המסמכים