הגשת מסמכים לחידושים \ הגדלות

בעמוד זה תוכלו להגיש מסמכים עבור חידושים \ הגדלות \ שינוי ריכוז לרישיון

חידושים והגדלות לרישיון קיים

מסלול רישיון קיים

מסלול חידוש עד 60 גרם, הגדלה עד 60 גרם
המסמכים הנחוצים 
לביצוע חידוש \ הגדלה:
 • צילום ת.ז של המטופל
 • צילום רישיון נוכחי
 • סיכום מידע רפואי עדכני מלא
  מרופא המשפחה \ מומחה,
  עם המלצה להגדלת מינון \ המשך טיפול
 • צילום ת.ז של המשנע (במידה ורלוונטי)
 • חולים המטופלים ע”י פסיכאטר
  או מתחת לגיל 22
  נדרשים להביא מכתב אי מניעה
  לטיפול בקאנביס רפואי
  מהפסיכאטר מה- 3 חודשים האחרונים
 • במידת הצורך ידרשו מסמכים נוספים

טופס להגשת המסמכים

חידושים והגדלות לרישיון קיים

מסלול רישיון קיים

מסלול חידוש עד 60 גרם, הגדלה עד 60 גרם
המסמכים הנחוצים לביצוע חידוש \ הגדלה:
 • צילום ת.ז של המטופל​
 • צילום הרישיון הנוכחי
 • סיכום מידע רפואי עדכני מלא מרופא המשפחה \ מומחה,
  עם המלצה להגדלת מינון \ המשך טיפול
 • צילום ת.ז של המשנע (במידה ויש)
 • חולים המטופלים ע”י פסיכאטר או מתחת לגיל 22
  נדרשים להביא מכתב אי מניעה לטיפול בקאנביס רפואי
  מפסיכאטר מה- 3 חודשים האחרונים
 • במידת הצורך ידרשו מסמכים נוספים

טופס להגשת המסמכים