הגשת מסמכים

בעמוד זה תוכלו להגיש מסמכים לקבלת רישיון רפואי \ חידושים והגדלות

קבלת רישיון לקאנביס רפואי

מסלול רישיון חדש

הגשת בקשה עבור רישיון לקאנביס רפואי
המסמכים הנחוצים לקבלת רישיון חדש:
 • צילום ת.ז של המטופל
 • סיכום מידע רפואי עדכני בו מצוינת האבחנה שעבורה מתבצע הטיפול בקאנביס
 • מכתב המלצה מרופא מומחה מהשלושה חודשים האחרונים
 • דוח ניפוק תרופות מה-24 חודשים האחרונים
 • צילום ת.ז של המשנע (במידה ורלוונטי)
 • חולים המטופלים ע”י פסיכאטר
  או מתחת לגיל 22
  נדרשים להביא מכתב אי מניעה
  לטיפול בקאנביס רפואי
  מהפסיכאטר מה- 3 חודשים האחרונים
 • במידת הצורך ידרשו מסמכים נוספים

חידושים והגדלות לרישיון קיים

מסלול רישיון קיים

מסלול חידוש עד 60 גרם, הגדלה עד 60 גרם
המסמכים הנחוצים 
לביצוע חידוש \ הגדלה:
 • צילום ת.ז של המטופל
 • צילום רישיון נוכחי
 • סיכום מידע רפואי עדכני מלא
  מרופא המשפחה \ מומחה,
  עם המלצה להגדלת מינון \ המשך טיפול
 • צילום ת.ז של המשנע (במידה ורלוונטי)
 • חולים המטופלים ע”י פסיכאטר
  או מתחת לגיל 22
  נדרשים להביא מכתב אי מניעה
  לטיפול בקאנביס רפואי
  מהפסיכאטר מה- 3 חודשים האחרונים
 • במידת הצורך ידרשו מסמכים נוספים

קבלת רישיון לקאנביס רפואי

מסלול רישיון חדש

הגשת בקשה עבור רישיון לקאנביס רפואי
המסמכים הנחוצים לקבלת רישיון חדש:
 • צילום ת.ז של המטופל
 • סיכום מידע רפואי עדכני מלא מרופא המשפחה,
  בו מצוינת האבחנה שעבורה מתבצע הטיפול בקאנביס
 • מכתב המלצה מרופא מומחה מהשלושה חודשים האחרונים
 • דוח ניפוק תרופות מה-24 חודשים האחרונים
 • צילום ת.ז של המשנע (במידה ורלוונטי)
 • חולים המטופלים ע”י פסיכאטר או מתחת לגיל 22
  נדרשים להביא מכתב אי מניעה לטיפול בקאנביס רפואי
  מפסיכאטר מה- 3 חודשים האחרונים
 • במידת הצורך ידרשו מסמכים נוספים

חידוש והגדלה לרישיון קיים

מסלול רישיון קיים

מסלול חידוש עד 60 גרם, הגדלה עד 60 גרם
המסמכים הנחוצים לביצוע חידוש \ הגדלה:
 • צילום ת.ז של המטופל​
 • צילום הרישיון הנוכחי
 • סיכום מידע רפואי עדכני מלא מרופא המשפחה \ מומחה,
  עם המלצה להגדלת מינון \ המשך טיפול
 • צילום ת.ז של המשנע (במידה ויש)
 • חולים המטופלים ע”י פסיכאטר או מתחת לגיל 22
  נדרשים להביא מכתב אי מניעה לטיפול בקאנביס רפואי
  מפסיכאטר מה- 3 חודשים האחרונים
 • במידת הצורך ידרשו מסמכים נוספים